Doar 14 unități de învățământ din județul Ilfov dețin o autorizație de securitate la incendiu, așa cum prevăd normele legale în vigoare, potrivit datelor deținute de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, preluate de la Prefectură.

Potrivit statisticii oficiale furnizate de ISU București-Ilfov publicației „Observator de Ilfov”, din cele 189 de unități de învățământ, doar 81 dintre acestea sunt obligate să obțină autorizația de securitate la incendiu. Dintre acestea, doar 14 o au. Celelalte 108 nu trebuie să dețină această autorizație pentru că au fost construite înainte de apariția normativelor și au fost doar reabilitate, fără modificări structurale. Din cele 108, 49 sunt grădinițe (creșe), 49, școli primare/gimnaziale, iar 10 sunt licee/colegii/școli profesionale.

Datele aflate în posesia ISU București-Ilfov nu corespund cu tabelul întocmit de Inspectoratul Școlar Județean, potrivit căruia există 196 de unități de învățământ și asta pentru că, potrivit unor surse, acesta nu a transmis ISU situația clădirilor.

„Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă manifestă o atenție sporită consolidării climatului de siguranţă în şcoli, prin derularea acţiunilor de îndrumare, verificare şi control destinate identificării şi remedierii disfuncționalităților din domeniul apărării împotriva incendiilor”, ne-a precizat purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, căpitanul Daniel Vasile. „Perioada premergătoare începerii noului an de învățământ s-a remarcat prin efortul conjugat, deschiderea și implicarea reprezentanților instituției noastre, care, împreună cu factorii responsabili din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și cei ai administrației publice locale, au desfășurat activități de inventariere a clădirile existente la nivel național în care funcționează unități de învățământ și au identificat condițiile optime pentru asigurarea climatului de securitate a beneficiarilor”, a spus oficialul.

IȘJ demarează un control

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, din cele 189 de unități de învățământ de stat (cu și fără personalitate juridică), 81 trebuie să dețină, potrivit prevederilor legale, autorizație de securitate la incendiu – 40 de grădinițe, 33 de școli primare și opt licee/colegii/școli profesionale. Dintre acestea, doar 14 sunt autorizate – 6 grădinițe, 5 școli și 3 licee. IȘJ precizează, printr-un răspuns al inspectorului general adjunct, Cristina Ghiță, că „situația statistică la nivel național indică poziționarea Județului Ilfov în partea superioară a clasamentului cu privire la numărul unităților care dețin avize/autorizații ISU”. Totodată, „în prezent, multe dintre unitățile de învățământ care nu dețin aviz/autorizație ISU au depus dosarul în vederea obținerii”.

Conducerea IȘJ Ilfov a făcut recomandări, la începutul anului școlar, directorilor unităților de învățământ în vederea asigurării condițiilor minimale de avizare/autorizare ISU: amplasarea de exit-uri pe uși și respectarea normelor PSI, precum și introducerea sistemelor antiincendiu (senzori de fum, sisteme de alarmă etc.). În perioada imediat următoare IȘJ Ilfov organizează un control tematic în vederea verificării modului de asigurare a securității și siguranței în școli.

isu_control

Condițiile de obținere a autorizației de securitate la incendiu

Pe timpul controalelor, principalele aspecte urmărite de personalul specializat sunt:

  • – asigurarea permanentă a condiţiilor de evacuare a persoanelor, în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
  • – funcţionarea iluminatului de securitate pentru evacuare;
  • – exploatarea centralelor termice și a coșurilor de evacuare a fumului, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
  • – existenţa şi funcţionarea mijloacelor de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu, precum și a celor de stingere.

Simplificarea procedurii de obținere a autorizației

Pentru siguranța utilizatorilor și fluidizarea procesului de avizare-autorizare a construcțiilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  a  întreprins o serie de demersuri instituţionale care au vizat:

  • emiterea unei noi Hotărâri de Guvern care stabileşte categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării;
  • simplificarea procedurii de avizare-autorizare privind securitatea la incendiu şi reducerea costurile aferente acestui proces, prin:

– eliminarea obligativității prezentării raportului de expertiză tehnică, care genera întârzieri în întocmirea documentaţiilor şi costuri suplimentare pentru solicitanți;

– simplificarea documentaţiilor tehnice care stau la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu;

– reglementarea posibilităţii solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu în sistem electronic;

  • transmiterea informărilor periodice către conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind deficienţele constatate pe timpul activităților de verificare ;
  • acordarea asistenţei tehnice de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale care au în administrare clădiri aparţinând unităţilor de învăţământ şi care necesită obținerea autorizaţie de securitate la incendiu.

control-isu

Odată cu începerea anului școlar, inspectoratele pentru situații de urgență vor intensifica acțiunile de îndrumare și control la aceste categorii de obiective

daniela-barbu_isj-ilfov

Inspectorul școlar general, Daniela Barbu, în mijlocul elevilor.