Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov organizează o nouă etapă de recrutare a persoanelor care doresc să își desfășoare activitatea ca voluntar.

Aflată la cea de-a treia etapă, campania Salvator din pasiune își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care comunitatea se confruntă. Activitatea voluntarilor este cât se poate de importantă, iar pregătirea acestora se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea unor ședințe de pregătire teoretică, urmate de susținerea unor examene.

Calendarul de recrutare

15-28.02.2018 – depunerea dosarelor de către solicitanți, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, la sediul inspectoratului (Calea 13 Septembrie 135, sector 5, București)

01-15.03.2018 – verificarea dosarelor și avizarea acestora

16-30.03.2018 – semnarea contractelor de voluntariat

01.04.2018 – organizarea programului de pregătire

Condiții pentru înscriere

Voluntarul este persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 • vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
 • apt din punct de vedere medical;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infrancțiuni cu intenție;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
 • copie după actul de identitate;
 • aviz psihologic (nu adeverință) care va conține din partea psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu competență în apărare, ordine publică și siguranță națională cu precizarea apt sau inapt pentru activitățile în cadrul unui serviciu de urgență;
 • act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;
 • adeverinţă medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii “nu se află în evidență cu boli cronice”, „apt pentru efort fizic de nivel mediu” și „clinic sănătos”;
 • acordul scris al părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

DOCUMENTE NECESARE GĂSIȚI AICI