Voluntariat cu beneficii, pentru situațiile de urgență

Județul Ilfov va avea, alături de toate celelalte județe ale țării, o nouă structură de apărare civilă, care ar putea fi înființată anul viitor – Garda Civilă.

Mai mulţi parlamentari ai PSD au depus un proiect de lege prin care urmează a se înfiinţa o structură de apărare și intervenție la dezastre, ce va funcționa pe bază de voluntariat, în subordinea primarului, coordonată la nivel judeţean de prefect – – Garda Civilă.

Inițiatorii acestui proiect legislativ susțin că scopul programului este ca, prin acest stagiu de voluntariat militar, să se asigure atât pregătirea militară, pentru a avea cadre militare pregătite, cât și încurajarea voluntariatului în România și crearea de locuri de muncă conexe, MApN fiind nevoit astăzi să angajeze de multe ori ofițeri sau subofițeri fără nicio pregătire militară prealabilă.

Potrivit proiectului legislativ, intrat pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, Garda Civilă este compusă din voluntari ce desfășoară stagiul de pregătire militară și civilă. O dată la cinci ani, se efectuează un stagiu de pregătire de două zile – o zi de instruire militară și una, de pregătire teoretică civilă. Pot să se înscrie în garda civilă și foste cadre militare sau de poliție, în rezervă, precum și altre persoane care au efectuat o pregătire militară de-a lungul vieții și se află în rezervă. Garda Civilă intervine în caz de situații de urgență – inundații, incendii, alunecări de teren, cutremure etc. – și ori de cîte ori situația o impune.

Voluntariatul militar presupune desfășurarea unui stagiu de pregătire militară, voluntar, de către persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Începând cu primul an după promulgarea legii, se instituie executarea serviciului voluntar cu o durată de 3-6 luni pentru recruții cu studii superioare, respectiv 4-9 luni pentru recruții fără studii superioare. Cele două perioade vor vi aplicate de MapN prin norme la prezenta lege. Stagiile de voluntariat se vor desfășura annual în intervalul 1 martie – 30 noiembrie.

După intrarea în vigoare a legii, persoanele doritoare, bărbați și femei, care vor să execute serviciul voluntar în calitate de militar voluntar în cadrul Armatei Române sau la ISU, Poliția de Frontieră, Jandarmerie, Jandarmeria Montană, Serviciul de Telecomunicații Speciale trebuie să se prezinte la centrele militare pentru luarea în evidență, selecție, stabilirea aptitudinilor și a opțiunilor privind modul de îndeplinire a îndatoririlor militare.

Perioada în care voluntarii militari își vor desfășura activitatea de pregătire va fi considerată vechime în muncă, pentrua ctivități voluntare specifice pregătirii școlare pe care au făcut-o, iar pe perioada participării la pregătirea militară și cea de perfecționare profesională, li se va acorda o soldă egală cu salariul minim pe economie.

Voluntarii militari vor primi un livret militar precum și un certificat recunoscut de perfecționare profesională pe domeniul în care au fost instruiți civil. Certificatul va fi eliberat de instituțiile abilitate, iar pentru pregătirea militară se va acorda un grad militar înscris în livretul militar, iar voluntarii vor fi trecuți în rezervă. Aceștia vor fi coordonați de cadre specializate militare și civile la profesiile pe care și le-au ales, corelate cu pregătirea lor teoretică de până la începerea stagiului de voluntariat militar. Vor primi calificatice și vor da un examen atît teoretic cît și practic, atât pentru partea de perfecțioanre profesioanlă, cât și pentru partea de pregătire militară.

 

Voluntarii militari vor avea un program de instruire militară, în care vor face pregătire fizică, se vor deprinde cu armament specific activității militare, corelat cu partea de instruire civilă. Porgramul zilnic va fi de opt ore, plus o oră pentru pauza de masă.

Beneficii și facilități

Voluntarii vor beneficia de o masă caldă pe zi și decontarea navetei în echivalent cu abonamentul lunar de transport în comun. Cei care utilizează pentru navetă autoturismul, vor beneficia lunar de decontarea cheltuielilor cu combustibilul în echivalent cu costul abonamentului pentru transport în comun.

Programul de pregătire a voluntarilor militari va fi finanțat annual de la bugetul Ministerului Apărării Naționale. Voluntarilor militari li se vor plăti contribuțiile la CAS și CASS pe periaoda efectuării stagiului din bugetul alocat annual epntru program, iar timp de doi ani, după terminarea stagiului de voluntariat, aceștia beneficiază de scutire de la impozitul pe venit, respectiv CAS și CASS, în proporție de 50%, atât ei, cât și angajatorii acestora pentru toate impozitele și taxele pe care urmează să le plătească pentru angajații respectivi.

Inițiatorii proiectului de lege precizează că, după terminarea voluntariatului militar, nu este obligatorie activarea în Garda Civilă. Persoanele care activează în Garda Civilă beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu o lună pentru fiecare an de activitate în acest domeniu, dar nu mai mult de doi ani.

Dotare și echipament

În vederea funcționării Gărzii Civile, structura va beneficiad e echipament corespunzător pentru a-și putea îndeplini atribuțiile desemnate, asemenea modelului de organizare și mobilizare al MapN.

Echipamentele tehnice, inclusiv îmbrăcămintea și încălțămintea, precum și materialele necesare funcționării Gărzii Civile, vor fi păstrate în cadrul primăriilor în spații adecvate, precum și în centrele de primire și activare a Gărzii Civile care se vor organiza în acest sens.

Primăriile vor asigura spațiile necesare pentru păstrarea materialelor acolo unde există unități militare pe raza UAT respectiv. Echipamentele vor fi folosite doar în situațiile în care se activează Garda Civilă. Pe lângă acest necesar minim de echipare se vor aloca, prin dispoziție a Prefectului, și alte materiale și echipamente care pot fi folosite în caz de urgență (calamități, conflicte, accidente grave etc.).

Alte beneficii materiale

Persoana care se înscrie în programul privind voluntariatul militar beneficiază de garanție de stat pentru Programul Prima Casă și Prima Mașină, așa cum sunt prevăzute azi (chiar dacă aceste programe nu se mai derulează la nivel național). Aceste facilități sunt disponibile timpd e cinci ani după terminarea stagiului de voluntar militar.

Membrii Gărzii Civile decedați în timpul misiunilor vor beneficia de aceleași drepturi ca alte cadre militare active decedate în timpul misiunilor, atât pentru ei, cât și pentru urmașii lor.