Un județ cu dinamică peste media națională

Un raport recent al Institutului Național de Statistică arată că Județul Ilfov a avut anul trecut o dinamică peste media națională, cu un șomaj redus și cu anumite caracteristici economice specifice unei zone ancorate la economia Capitalei. Buletinul Statistic Lunar al Județelor a agregat datele de pe primele unsprezece luni din 2016.

Indicii producției industriale arată un plus de 8,2% pentru județul Ilfov, comparativ cu perioada similară a anului precedent, în timp ce creșterea la nivel național a fost de doar 1,6%. Zece din unsprezece luni au fost pe plus în cazul județului Ilfov, excepția fiind luna ianuarie. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în februarie: 21,3%. Indicii producţiei industriale caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ.

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie arată o creștere de 18,4%, față de o medie națională de 4,4%. Cea mai mare creștere a fost în septembrie: 38,9%. Acest parametru ia în calcul totalul cifrei de afaceri, pe piața internă și pe piața externă, pe baza unei cercetări statistice selective, care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 de salariaţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

La capitolul Comerț internațional, în perioada ianuarie-noiembrie, companiile din Ilfov au înregistrat exporturi totale de 1,75 miliarde de euro, dintr-un total național de 47,76 mld. euro, și importuri de 4,1 miliarde de euro, dintr-un total de 55,66 mld. euro. Deficitul comercial aferent județului este de 2,36 miliarde de euro, dintr-un total național de 7,89 miliarde de euro. Ponderea foarte mare a județului Ilfov la acest capitol este explicabilă prin faptul că aici își au sediile sociale foarte mulți din marii importatori, conform clasamentului furnizat de camera de Comerț și Industrie Ilfov (REWE, Porsche România, Altex, Mercedes, Flanco, Toyota sau Hornbach).

Din punctul de vedere al contribuției la activitatea turistică, Ilfovul stă foarte slab, cu doar 190.000 de înnoptări în structuri de cazare (hoteluri, pensiuni, moteluri, vile) dintr-un total de 23 de milioane la nivel național, în aceeași perioadă de referință – ianuarie-noiembrie. Astfel, ponderea este sub 1%.

Salarii mai mari, șomaj mai mic

Ilfovul stă însă mult mai bine față de media națională în privința câștigului salarial mediu brut. Cea mai recentă referință este noiembrie 2016: 3.409 lei în județ și 3.005 lei la nivel național.

În noiembrie, erau înregistrați 132.942 de salariați în Ilfov și 4,75 de milioane la nivel național. Indicatorul denumit ”Efectivul salariaţilor” cuprinde persoanele cu contract de muncă/raport de serviciu pe perioadă determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul). Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi alte funcții cumulate față de cea de bază. Sunt excluse cadrele militare şi personalul asimilat.


În noiembrie 2016, erau înregistrați 1.951 de șomeri în județ, echivalent cu o rată a șomajului de 1,1%, față de 416.000 la nivel național –  echivalentul unei rate de 4,8%. Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele înscrise la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Din punctul de vedere al ratei angajării, Ilfovul este peste media națională, cu un indice de 29,8%. Acest parametru exprimă ponderea angajaților în totalul populației. Media națională este de 23,9%. Cele mai mari rate sunt în București – 50,8%, Timiș – 34,1% și Cluj – 32,8%. Cele mai mici rate sunt în Giurgiu – 12,5%, Vaslui – 14,1% și Călărași – 15,3%.

În județul Ilfov, trăiesc peste 72.000 de pensionari, cu o pensie medie de 868 de lei, calculată pentru trimestrul al treilea al anului trecut. La nivel național, cei 4,6 milioane de pensionari aveau o pensie medie de 931 de lei.

În perioada de referință, au fost eliberate 4.420 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Pentru primele trei trimestre, INS a raportat finalizarea a 4.657 de locuințe, în scădere față de perioada similară a anului anterior – 4.854.

În prezentarea Agenției pentru Dezvoltare regională București-Ilfov (ADRBI), se arată că Regiunea este cea mai dezvoltată din România, cu un PIB pe cap de locuitor de 131% din media europeană, peste alte capitale europene precum Atena (98%), Madrid (128%), Berlin (113%) sau Budapesta (108%). ”Economia Regiunii este dominată în cea mai mare parte de funcţiile capitalei, populaţia activă a regiunii fiind legată de unităţile care îşi desfăşoară activitatea aici. Regiunea Bucureşti-Ilfov reprezintă cea mai mare aglomerare industrială a României, în care sunt prezente toate ramurile industriale. Comerţul, activităţile de depozitare, distribuţie, administraţie-gospodărie comunală, construcţii au avut o evoluţie rapidă, astfel încât regiunea se distanţează ca nivel de dezvoltare de celelalte regiuni, în ciuda poziţiei geografice nefavorabile. Regiunea Bucureşti-Ilfov este responsabilă pentru 25% din totalul economiei naţionale”, potrivit descrierii ADRBI.

Clasamentul celor mai mari companii din Ilfov (după cifra de afaceri din 2015)

 1. MEDIPLUS EXIM SRL (Grupul A&D Pharma)

 2. REWE (ROMANIA) SRL

 3. PHILIP MORRIS TRADING SRL

 4. COCA-COLA HBC ROMANIA SRL

 5. MICHELIN ROMANIA S.A.

 6. PORSCHE ROMANIA SRL

 7. ALTEX ROMANIA SRL

 8. OSCAR DOWNSTREAM SRL

 9. MERCEDES-BENZ ROMANIA SRL

 10. SENSIBLU SRL

 11. ARTIMA SA

 12. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL

 13. FLANCO RETAIL SA

 14. COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” SA

 15. TOYOTA ROMANIA SRL

 16. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL

 17. HORNBACH CENTRALA SRL

 18. IPSO SRL

 19. ROTTCO CONSULT SRL

 20. MAKITA EU SRL

 21. CHIPITA ROMANIA SRL

 22. ELSID S.A.

 23. MONSANTO ROMANIA SRL

 24. GOODMILLS ROMÂNIA S.A.

 25. PIONEER HI-BRED ROMANIA SRL

 26. URGENT CARGUS S.A.

 27. ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL

 28. UNICOM TRANZIT SA

 29. BERGERAT MONNOYEUR SRL

 30. BRENNTAG SRL

Silviu Rădulescu