Autoritățile locale din Ilfov, nepăsătoare față de mediul înconjurător

Toată Centura Capitalei este o adevărată groapă de gunoi, sutele de tone de deșeuri adunate pe marginea drumului fiind un real pericol pentru sănătate locuitorilor și a mediului. Nicio autoritate competentă nu ridică un deget.

Un simplu tur al Capitalei, pe șoseaua de centură, vă poate conferi imaginea neputinței sau/și a crasei ignoranțe a autorităților locale față de sutele de tone de gunoaie adunate în grămezi, din loc, în loc, pe marginea drumului. Fotografiile realizate de reporterii Observator de Ilfov arată dezastrul ce înconjoară Capitala.

Foarte multe autorități locale au competență în gestionarea, colectarea, dar și combaterea deșeurilor depozitate la întâmplare în purul stil românesc, pe terenurile virane, pe terenurile agricole sau la marginea pădurile de-a lungul șoselei de centură. De la primării/consilii locale, la inspectorii de mediu, Consiliul Județean și până la Prefectură, toate autoritățile par neputincioase în fața munților de gunoaie. Am trimis o solicitare pentru lămuriri fiecărei instituții implicate, dar nu am primit niciun răspuns.

Potrivit cadrului legislativ în vigoare, pe raza localităţilor, obligaţia gestionării deșeurilor cade în sarcina administraţiilor locale şi a serviciilor de salubritate din cadrul acestora sau cele angajate în baza unor contracte de prestări servicii. Situaţia este problematică şi în acest caz.

Firesc ar fi ca inspectorii Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Ilfov, dar și cei ai Agenției de mediu Ilfov, să lucreze împreună cu primăriile, respectiv cu serviciile acestora de salubritate, pentru că acestea trebuie efectuate pe toată raza localității, indiferent de locul unde se află deșeurile. Singura problemă este cu terenurile proprietate privată, aflate pe marginea șoselei de centură, a căror întreținere cade exclusiv în sarcina deținătorilor. Însă și aici situația este discutabilă, proprietarii putând invoca faptul că persoane străine au depozitat deșeurile pe terenurile lor. Astfel, prinde hoțul, scoate-i ochii.

În afara localităţilor, obligaţia de a gestiona situația deșeurilor revine direcţiilor de drumuri, dar numai în zona carosabilă şi în zona de siguranţă a drumului. În cazul șoselei de centură, responsabilitatea cade în sarcina Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Atribuţii principale ale Gărzii De Mediu

 • controlează activităţile cu impact asupra mediului înconjurător, şi aplică sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului;
 • controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite prin programele de conformare pentru activităţile economico-sociale şi respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de reglementare;
 • exercita controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export a produselor, bunurilor şi altor materiale, cu regim special de comercializare;
 • exercita controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare;
 • participa la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu, şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplică sancţiunile prevăzute de lege;
 • controlează investiţiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la întreaga documentaţie;
 • propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale;
 • constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni;
 • verifica sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

 

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primării au obligaţia să asigure, în condiţiile legii

 1. a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
 2. b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
 3. c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
 4. d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
 5. e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor priv ind executarea construcţiilor;
 6. f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a ghetii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;
 7. g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
 8. h) finalizarea construcţiilor începute; i) întreţinerea în buna stare a construcţiilor existente, repararea şi zugravirea periodică a acestora; j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
 9. k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluarii apelor;

Ordonanța Guvernului 21/2002
articolul 8

 

(1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumusețare a localităţilor să fie realizate, integral sau parţial, prin contribuţia directa a cetăţenilor

(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, şi pot consta în:

 1. a) amenajarea şi repararea de străzi şi trotuare;
 2. b) săparea şi amenajarea şanţurilor şi rigolelor;
 3. c) realizarea de podeţe;
 4. d) curăţarea cursurilor de apa, a lacurilor şi bălţilor, precum şi a malurilor acestora;
 5. e) amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor;
 6. f) curăţarea şi amenajarea locurilor virane;

Ordonanța Guvernului 21/2002
articolul 12

Andi Topală