Primăria Orașului Măgurele a organizat dezbateri cu toți locuitorii din zona centrală, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, prin Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1 pentru reabilitarea termică a tuturor blocurilor existente.

Reabilitarea termică prezintă multiple avantaje. În primul rând, conduce la reducerea substanțială a costurilor de întreținere pentru toți locuitorii (cu până la 30 – 40%); face apartamentele mai călduroase iarna și mai răcoroase vara; proiectul include consolidarea blocurilor, crescând, astfel, siguranța locuitorilor etc. Deși economiile la energia termică nu sunt deloc neglijabile, un alt avantaj la fel de important este faptul că  reabilitarea termică va moderniza zona centrală a orașului prin: fațadele noi ale blocurilor și prin modernizarea spațiilor dintre blocuri (spații verzi, locuri de parcare, locuri de joacă).

Proiectul de reabilitare termică propus de către Primăria Orașului Măgurele include următoarele lucrări:

 • Construirea și repararea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv montarea unui sistem de colectare a apelor pluviale;
 • Izolarea termică a fațadei; înlocuirea tâmplăriei exterioare existente la camere, balcoane, inclusiv a ferestrelor aferente spațiului comun de pe casa scării;
 • Izolarea termică a planșeului peste subsol;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile prin montarea pe șarpanta blocului a unor panouri solare fotovoltaice pentru spațiile comune: casa scării, hol, subsol, etc.
 • Renovare scara interioară a blocului;
 • Înlocuirea instalației electrice în spațiile comune (pe scări și în subsol);
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile comune cu unele eficiente energetic;
 • Repararea trotuarelor de protecție cu scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului;
 • Repararea și înlocuirea instalației de apă, cât și a colectoarelor de canalizare menajeră sau/și pluvială din subsolul blocului până la căminul de branșament și alimentare cu apă;
 • Măsuri de consolidare a (clădirii), blocului;
 • Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire, dacă blocul este racordat la un sistem centralizat de încălzire;

În prezent, Primăria Orașului Măgurele, elaborează documentația necesară depunerii proiectului, având ca termen final data de 31 August 2017, urmând ca în primăvara anului viitor să se demareze lucrările propriu-zise.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la sediul Primăriei Măgurele din Str. Călugăreni 2-4, prin telefon la (021) 457-4098, sau la adresa de e-mail [email protected].

 

Reabilitarea termică este, deja, o necesitate pentru toți cei care locuiesc în zona blocurilor. Calculele ne-au arătat faptul că locuitorii dintr-un bloc reabilitat termic, vor plăti facturi mai reduse cu 20 – 40%.

Costuri de întreținere mai scăzute, blocuri mai curate și mai aspectuoase, scări de bloc moderne, blocuri consolidate, toate aceste avantaje sunt importante pentru orice cetățean al orașului care locuiește la bloc. În plus, reabilitarea termică va înfrumuseța orașul, generând o transformare urbană de amploare. Practic, de reabilitarea termică sunt legate multe alte proiecte menite să schimbe cu totul spațiile dintre blocuri, facându-le mai utile și mai atrăgătoare. Cu siguranță, toate aceste poriecte vor da orașului o nouă față, una mai modernă și mai frumoasă!”

Narcis Constantin
primarul Orașului Măgurele

Ionuț Rădulescu