Interviu cu directorul Poliției Locale Măgurele, Eduard Hortopan

Cât este de sigur oraşul Măgurele, care sunt zonele cu cele mai mari probleme, care sunt obiectivele atinse şi ce îşi propune nou înființatul serviciu independent de Poliție Locală să facă pentru siguranţă cetățenilor, sunt doar câteva întrebări la care am încercat să aflăm răspunsuri din partea directorului Poliției Locale Măgurele, Eduard Hortopan. Acesta ne-a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate, despre competențele acestui seviciu, despre domeniile de activitate, colaborarea strânsă cu autoritățile locale, despre ce urmează să întreprindă Poliția Locală în 2018, dar și despre răspunderea mare pe care i-o aduce această funcție, pentru că, așa cum spune el însuși, „și-a dorit să facă ceva pentru Măgurele”.

 • Pentru început, vă rog să punctati câteva din principalele repere ale evoluției dumneavoastră profesionale.

Am încetat raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne după mai mult de 25 de  ani de activitate. Altceva nu cred că este relevant pentru prezent, deoarece, în afara faptului că este vorba despre o anumită rigoare cu care sunt obișnuit și despre acumularea experienței specifice instituției, respectiv a armei din care am făcut parte, nu putem vorbi de similitudini de activitate. Revenind la prezent, în luna decembrie 2018, în urma unui concurs, am fost numit în funcția de șef serviciu la poliția locală din orașul Măgurele, județul Ilfov.

 • Cum veți structura activitatea acestei instituții nou înființate?

Va fi o structură specifică, conectată la problemele locale și comunitare, poliția locală având o arie mult mai restrânsă în domeniile în care își desfășoară atribuțiile decât angajații din Ministerul Afacerilor Interne cu atribuții în domeniile ce privesc ordinea și liniștea publică, circulația rutieră ori alte linii de muncă.

 • Poliţia Locală este furnizoare de siguranţă publică, sunteți primii care luați contact cu cetăţeanul. Cum vedeți importanța înființării acestui serviciu pentru comunitate, pentru cetățenii acestui oraș?  

Din perspectiva programului de dezvoltare a orașului Măgurele, înființarea poliției locale reprezintă un plus pentru comunitate, în sensul oferirii unei siguranțe sporite și a creșterii eficienței de aplicare a regulilor ce vizează gospodărirea orașului Măgurele.

 • Puneți accent pe colaborarea cu celelalte instituţii de aplicare a legii, cele din MAI şi celelalte instituţii cu care colaborați. Veți avea o colaborare strânsă și cu autoritățile locale?

Fără discuție. Acesta este de altfel încă un punct important al activității poliției locale, chiar și din perspectiva modului prin care conducerea primăriei este informată despre probleme punctuale ivite în cadrul urbei.

 • Sunteți mulțumit de activitatea oamenilor din subordine?  Înțeleg că veți efectua anumite evaluări, pentru a găsi locul fiecărui poliţist local în funcţie de competenţe, abilităţi şi pregătire fizică, tactică şi profesională.

La data numirii mele în funcția de șef serviciu poliție locală nu exista o linie clară care să definească parcursul serviciului pe termen mediu. Astfel, a trebuit să mă concentrez pe organizarea și stabilirea concretă a atribuțiilor fiecărui polițist local.

 • Cum este să pornești la drum într-un serviciu nou înființat? Este un avantaj sau un dezavantaj?  

Pot spune că, fiind primul șef la poliția locală a orașului Măgurele, reprezintă atât un avantaj cât și un dezavantaj. Avantajul constă în faptul că pot imprima un plan propriu de dezvoltare, iar dezavantajul este că orice început de drum are sincope.

 • Veți depăși cu dificultate aceste sincope și problemele ivite în activitate ?

Evident că acestea vor fi depășite rapid, deoarece se manifestă un angajament total din partea colectivului și nu în ultimul rând al managementului superior.

 • Aveți în plan măsuri de ridicare a nivelului de pregătire al personalului pentru activitatea în operativ, dar și în ceea ce privește prevenția și relația cu cetățeanul? 

Pregătirea personalului din subordine este o preocupare permanentă, deoarece este necesar că toți polițiștii locali să fie la curent cu dinamica legislației și a vieții sociale. În acest sens, cei din subordine vor participa la module de pregătire profesională, și, de asemenea, vor fi periodic evaluați profesional.


Siguranța comunității noastre este prioritară pentru mine. Din acest motiv, am considerat că este absolut necesară înființarea unui serviciu specializat pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice. Pe lângă sporirea siguranței cetățenilor, Poliția Locală Măgurele va avea un rol important în monitorizarea modului de respectare a normelor de gestionarea a deşeurilor şi a curăţeniei stradale. Un oraș mai sigur, mai curat și mai civilizat vor fi caracteristicile noului Măgurele”.

Narcis Constantin
primarul orașului Măgurele


 • Spuneați că un mare accent îl veți pune pe apropierea faţă de cetățeni, nu doar fiindcă este o obligație legală ci și pentru că intră în statutul și normele de conduită ale serviciului și înțeleg că vă gândiți inclusiv la un program diversificat de audienţe, pentru ca locuitorii să poată ajunge la dumneavoastră indiferent de programul lor de lucru. Veți elabora în perioada următoare și un set de proceduri aplicabile activităților personalului din poliția locală?

Nu în ultimul rând am în vedere și organizarea unor întâlniri informale cu colegi din alte poliții locale, în care să se discute despre problemele de ordin profesional cu care se confruntă, modul cum s-au soluționat acestea și a posibilității de elaborare a unor proceduri de lucru, care să cuprindă o gamă cât mai largă a activităților ce sunt desfășurate de polițiștii locali, în limită prevederilor legale și a competențelor.

 • Sigur că este prea curând să vorbim de un bilanț al activitătii însă probabil că ați făcut o evaluare, nu?

Este devreme să vorbim de un bilanț al activității ținând cont că am fost numit în această funcție în luna decembrie 2017. Evident că va urma și o evaluare, foarte curând.

 • Toate aceste evaluări se vor face ca și cele din poliţia naţională pe indicatori de eficienţă şi performanţă? Ce veți urmări cu precădere în evaluările pe care le veți face?

Scopul acestei evaluări va fi în prima fază de a stabilii dacă abordarea în organizare, delimitare a competențelor fiecărui angajat poate imprima o direcție favorabilă dezvoltării serviciului și una care să producă acel plus pentru comunitate despre care am vorbit anterior.

 • Polițiștii încadrați în operativ satisfac necesarul stabilit de lege, de 1 polițist la 1000 locuitori, sau mai aveți nevoie de personal?

Ați adresat o întrebare, referitoare la impunerea pragului de un polițist local la 1.000 de locuitori, din păcate este o obligație care ne forțează la o organizare minimală și la un surplus de activități pe care le desfășoară un singur lucrător, dar acest lucru nu este neapărat descurajator și sunt convins că angajamentul fiecărui polițist local va suplini acest neajuns.

 • Ce v-ați propus pentru perioadă următoare?

Ce mi-am propus pentru viitor? Este greu să fac o prognoză când suntem centrați pe a definitiva organizarea și operaționalizarea serviciului. Evident, însă, că orice abordare va include ceea ce este și aduce un plus de valoare pentru urbe.

 

 

Poliția Locală Măgurele – încă un proiect al administrației locale în curs de implementare

În urma avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și a Hotărârii Consiliului Local Măgurele, a fost înființată Poliția Locală Măgurele, care va funcționa în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind înființarea, funcționarea și organizarea Poliției Locale și în baza H.G. nr. 1332/2010.

Poliția Locală Măgurele are atribuţii privind ordinea și liniştea publică, paza bunurilor publice, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii și afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor, precum și în alte domenii stabilite prin legislația în vigoare.

Poliția Locală va funcționa ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică distinctă. Serviciul are 10 posturi, unul la o mie de locuitori, potrivit reglementărilor legislației în vigoare. Activitatea popriu-zisă a acestui serviciu a început din acest an, 2018, după bugetarea acestuia și demararea procedurilor de ocupare, prin concurs, a celor 10 postrui înființate.