O echipă de ofițeri de prevenire ai Direcției Generale Anticorupție a Municipiului București și Ilfov (DAMBJI), au fost prezenți, marți, la sediul Primăriei Orașului Măgurele, unde a desfășurat o activitate de informare care se adresează, într-o primă etapă, lucrătorilor din compartimentele de Relații cu publicul, Urbanism, Cadastru, Registrul agricol, Investiții și achiziții publice, dar și persoanelor cu funcții de conducere din cadrul acestora.

Evenimentul, la care a participat și primarul localității, Narcis Constantin, se desfășoară în baza Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) și Primăria Orașului Măgurele.

În cadrul întâlnirii, lucrătorii D.A.M.B.J.I. au prezentat teme privind identitatea instituțională a D.G.A., competențele de cercetare a faptelor de corupție, obligaţia și modurile în care o faptă penală poate fi sesizată, protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, precum și aspecte privind etica și integritatea profesională a funcționarilor publici.

În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivului Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice la nivel central și local, au fost prezentate bunele practici ale D.G.A. în prevenirea și combaterea corupției: managementul riscurilor de corupție (identificarea riscurilor și vulnerabilităților instituționale la corupție) și aspecte teoretice și practice, respectiv infracțiunile de corupție și cazuistică judiciară specifică.

Cu acest prilej, încurajăm cetățenii să ia atitudine împotriva faptelor de corupție printr-un comportament integru. Reamintim că pentru sesizări privind fapte de corupţie săvârșite de personalul Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală Anticorupție are la dispoziția publicului Linia verde anticorupţie 0800 806 806, număr ce poate fi apelat gratuit din orice reţea de telefonie mobilă sau fixă.

De asemenea, cetățenii din municipiul București și județul Ilfov, pot sesiza fapte de corupție din sfera noastră de competențe la adresa de e-mail [email protected], telefonic la 021/365.35.87 sau direct la sediul Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov din Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 12A, Sector 3. La același număr de telefon cetățenii se pot programa în audiență și pot fi consiliați de către lucrătorii D.A.M.B.J.I.  în prima zi de vineri a lunii la sediul Prefecturii Municipiului București, respectiv în ultima zi de vineri a lunii la sediul Prefecturii Județului Ilfov, între orele 09:00 – 12:00.

Cătălin Moldoveanu