Angajatorii  care  încadrează  în muncă,  pe durată  nedeterminată,  absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare     absolvent  încadrat suma de 900 lei pentru absolvenţii gimnaziului  sau ai şcolilor de arte şi meserii,  absolvenţii de liceu, învăţământ postliceal  sau absolvenţii de învăţământ superior.

De asemenea, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov, angajatorii care  încadrează  în  muncă  pe  durată  nedeterminată absolvenţi din rândul  persoanelor cu handicap  primesc  lunar,  pentru fiecare  absolvent,  sumele prevăzute mai sus pe o perioadă de 18 luni.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diploma sau un certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial , profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Angajatorii care încadrează absolvenţi, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii contractului de munca individual.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri in plata sau persoane in cautarea unui loc de munca inregistrate la agentia  de somaj de care apartin cu  domiciliul, în vârstă de peste 45 de ani, tineri NEET,  persoane cu handicap sau  părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, suma de 900 de lei cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data  incheierii contractului.

Angajatorii care încadrează in munca şomeri in plata sau persoane in cautarea unui loc de munca inregistrate la agentia  de somaj de care apartin cu domiciliul si îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială sau a pensiei pentru limită de vârstă beneficiază lunar de 900 lei pe o perioada  de maxim 5 ani de la angajare.

Pe langa facilitățile oferite de Legea nr.76/2002 se poate accesa Legea Uceniciei  nr.279/2005, societățile pot încasa pentru fiecare ucenic o sumă de 1.125 lei lunar pentru toată perioada uceniciei, cât și Legea stagiaturii nr. 335/2013 unde, pentru fiecare stagiar, se poate încasa 1.350 lei lunar timp de șase luni.

Ionuț Munteanu