80 de milioane de lei alocate de de Consiliul Județean pentru primării

Consilierii județeni au aprobat, luna trecută, bugetul județului pentru anul 2018, acesta fiind de peste 200 de milioane de lei, atât pentru venituri, cât și pentru cheltuieli.

Bugetul local al județului Ilfov, votat, în luna februarie, este de 206.152.000 lei. „Sumele prevăzute în bugetul propiu al CJI, la venituri – sunt minime, iar cheltuielile prevăzute în bugetul propriu al CJI, pe anul în curs, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite”, se precizează în hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.

Astfel, s-au aprobat, defalcat, bugetele capitolelor „autorități executive”, cu o valoare totală de 39.600.000 lei, „alte servicii publice generale” – 9.795.850 lei, „dobânzi” – 9.104.818 lei, „apărare, ordine publică și siguranță națională” – 1.028.216 lei, „învățământ” – 8.263.000 lei, „sănătate” – 22.085.067 lei, „cultură, recreere și religie” – 8.415.273 lei, „asigurări și asistență socială” – 82.519.782 lei, „acțiuni generale economice, comerciale și de muncă” – 1.600.000 lei, „transporturi” – 23.739.994 lei.

În plus, a fost aprobată repartizarea a 10.188.000 lei pentru fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Ilfov, care urmează a fi alocat către unități administrativ-teritoriale, precum și a 68.967.000 lei, reprezentând sume rămase nerepartizate din cota de 17,25% după asigurarea bugetului minim de funcționare (cu care se majorează, de asemenea, fondul pus la dispoziția CJI pentru repartizare către UAT-uri în acest an). Cu alte cuvinte, primăriile din județ vor beneficia de aproape 80 de milioane de lei pentru derularea de proiecte de investiții, realizate în parteneriat cu CJ Ilfov. „Banii se vor aloca prin HCJI, conform art. 6, alin. 8, cu respectarea prevederilor alin. 3, lit.b din Legea 2/2018 a bugetului de stat”, se precizează în expunerea de motive a hotărârii de Consiliu.

Pentru bugetele de venituri și cheltuieli ce se includ în bugetul consolidat al CJI s-au aprobat sume din fonduri extrabugetare pentru: Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru bolnavi cronici Domnești – 590.000 lei, Căminul pentru persoane vârstnice Periș – 1.400.000 lei, Serviciul Public de Pază și Obiective de Interes Județean Ilfov – 8.919.000 lei.

Sume alocate de Ministerul Sănătății:

 • prin Casa de Asigurări de Sănătate – 109.273.775 lei – pentru Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” (15.999.000 lei), Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov (75.628.600 lei) și pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Buftea (17.646.175 lei),
 • prin Direcția Județeană de Sănătate Publică Ilfov – 17.862.601 lei (din care, pentru Spitalul ”Diamandescu” – 120.000 lei, pentru Spitalul Județean – 17.420.568 lei și pentru maternitatea din Buftea – 322.033 lei).

Sume alocate din bugetul local al județului – 20.667.091 lei: pentru Spitalul de la Bălăceanca – 1.849.744 lei, pentru Spitalul Județean – 16.799.108 lei și pentru Spitalul de la Buftea – 2.027.239 lei.

Venituri preliminate pentru anul 2018

Veniturile totale stabilite pentru bugetul propriu al CJ Ilfov (de 206.152.000 lei): 89.618.000 lei total (venituri proprii și cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu de 11,25%); sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 18,5%, respectiv 36.480.000 lei și total sume defalcate din TVA – 38.502.000 lei (din care, 31.151.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului – susținerea sistemului de protecție a copilului – 6.294.000 lei, susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap – 11.413.000 lei, impementarea ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” – 5.821.000 lei, pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale special care frecventează învățământul special – 1.775.000 lei, pentru învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională – 667.000 lei, pentru căminele de bătrâni – 119.000 lei, pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor – 1.642.209 lei și pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult (222 posturi maxim aprobate) – 3.419.791 lei și sume defalcate din cota de TVA pentru drumuri – 7.351.000 lei). Totalul subvențiilor este de 41.552.000 de lei.

Cheltuielile bugetare în sumă de 206.152.000 lei au fost dimensionate la nivelul veniturilor bugetare:

 • cheltuieli de personal – 50.060.896 lei,
 • cheltuieli materiale – 45.042.252 lei,
 • dobânzi – 8.954.818 lei,
 • fond rezervă – 2 milioane de lei,
 • transferuri între unități ale administrației publice – 22.451.091 lei, din care: cheltuieli materiale spitale – 9.822.575 lei, cheltuieli de capital spitale – 10.853.516 lei, transferuri de la bugetul de stat pentru copii cu cerințe speciale – 1.775.000 lei,
 • alte transferuri – 16.200.000 lei,
 • asistență socială – 48.131.000 lei,
 • alte cheltuieli – 7.284.000 lei,
 • cheltuieli de capital – 777.949 lei,
 • rambursări credite – 5.249.994 lei” se arată în expunerea de motive privind aprobarea bugetului local al județului pe anul 2018.

Repartizarea pe destinații de finanțare a sumelor defalcate din TVA s-a făcut în funcție de solicitările transmise de serviciile descentralizate pentru anul 2018, precum și a analizelor efectuate asupra cheltuielilor aferente anului 2017.

 

Selecție pentru proiecte finanțate din fonduri europene

Consiliul Județean Ilfov a lansat un apel pentru selecția proiectelor destinate producătorilor din localitățile Vidra, Copăceni, 1 Decembrie și Dărăști-Ilfov (Asociația GAL Sabar Ilfov Sud).

Proiectele se pot depune începând de la data de 11 decembrie 2017, pe următoarele măsuri prin care se pot accesa fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:

 • 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole
 • 6.1 Dezvoltarea de activități non-agricole
 • 6.2 Dezvoltarea infrastructurii de servicii

Măsura 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole

Alocare financiară totală: 173,951.37 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 50,000.00 euro/proiect

Pentru proiectele în formă asociativă suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 80,000.00 euro / proiect

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90%

Beneficiari: Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor

Asociații agricole, asocieri ale fermierilor

Proiectele se vor depune începând cu data de 11.12.2017 până la data de 11.03.2018 sau până la data la care valoarea proiectelor depășește cu 150% alocarea financiară a apelului.

Măsura 6.1 Dezvoltarea de activități non-agricole

Alocare financiară totală: 441,292.90 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 70,000.00 euro/proiect

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90%

Beneficiari: Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente șinou-înființate din spațiul rural

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Proiectele se vor depune începând cu data de 11.12.2017 până la data de 11.03.2018 sau până la data la care valoarea proiectelor depășește cu 150% alocarea financiară a apelului.

Măsura 6.2 Dezvoltarea infrastructurii de servicii destinate producătorilor locali

Sprijinul se acordă pentru înființarea infrastructurii de servicii destinate comercializării pe plan local de produse agroalimentare.

Alocare financiară totală: 184,823.34 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 184,823.34euro/proiect

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 100%

Beneficiari: Unități Administrativ Teritoriale (UAT)

Consiliul Județean

Parteneriate între UAT-uri din teritoriul GAL și Consiliul Județean

Asocieri între Unități Administrativ Teritoriale din teritoriul GALși Consiliul Județean

Proiectele se vor depune începând cu data de 11.12.2017 până la data de 11.04.2018 cu 150% alocarea financiară a apelului.

Ionel Scrioșteanu, director cabinet președinte Consiliul Județean Ilfov: „Sunt primele proiecte lansate. Noi sperăm ca nu neapărat accesarea fondurilor europene să fie principalul scop al GAL-urilor, ci crearea legăturii dintre mediul privat, imm-uri, administrația locală și cetățeni. Este foarte importantă această comunicare. GAL-ul trebuie să fie o punte de legătură, un schimb de informații permanent, pentru ca administrația locală să cunoască nevoile cetățenilor și imm-urilor.”

Asociația GAL Sabar Ilfov Sud este un Grup de Acțiune Locală format din 26 de membri: 5 de reprezentanți ai administrației publice prin 4 autorități publice alături de Consiliul Județean Ilfov și 21 de reprezentanți ai mediului privat, printre care 3 asociații și o cooperativă agricolă. GAL Sabar Ilfov Sud este localizat în zona de sud a județului Ilfov și are în componență 4 Unități AdministrativTeritoriale: comuna Vidra, comuna Copăceni, comuna 1 Decembrie și comuna Dărăști-Ilfov. Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală este în suprafață de 114,27 km2 și înregistrează un număr de 23.490 locuitori cu o densitate medie de 205.56 locuitori/km2.

Prioritățile identificate la nivelul teritoriului în urma consultării tuturor partenerilor din proiect și a comunităților locale din zonă constau în:

» Diversificarea economiei locale pe segmentul non-agricol

» Dezvoltarea și diversificarea agriculturii

» Investiții în infrastructura social

Obiectivul transversal vizat de prioritățile enunțate îl reprezintă creșterea calității vieții

Prin intermediul unei Strategii de Dezvoltare Locală s-au identificat oportunități și acțiuni care să contribuie la dezvoltarea socio-economică a zonei. Astfel, Grupul de Acțiune Locală GAL Sabar va implementa 7 măsuri prin care se pot accesa fonduri nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală astfel:

» 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole

» 3.1 Promovarea formelor asociative

» 3.2 Implementare scheme de calitate

» 6.1 Dezvoltarea de activități non-agricole

» 6.2 Dezvoltarea infrastructurii de servicii destinate producătorilor locali

» 6.3 Modernizarea infrastructurii sociale

» 6.4 Incluziunea socială a minorităților

DISTRIBUIȚI