Guvernul vine în ajutorul producătorilor de roșii după frigul din primăvară

Producătorii agricoli din Ilfov susținuți de Guvern prin celebrul Program „Tomata” să cultive tomate în spații protejate (sere, solarii), în vederea asigurării necesarului de consum intern, își vor putea valorifica producția realizată într-o perioadă de timp mai mare, începând cu data de 23 octombrie. Măsura vine ca urmare a frigului din primăvară.

Guvernul a modificat, prin HG 375/2017, Hotărârea 39/2017, stabilind perioada de valorificare a producției de tomate în spații protejate, obținute din ciclul II de vegetație, între 23 octombrie-20 decembrie. Astfel, perioada de timp a fost prelungită, prin devansarea cu o săptămână a termenului de la care producătorii își pot vinde produsele.

Prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cultivate în spații protejate a fost decisă și în contextul în care, din cauza factorilor de mediu, s-a redus perioada de valorificare a producției de tomate cultivate în câmp.

Prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor produse în spații protejate vine în sprijinul producătorilor, care vor avea posibilitatea să primească mai devreme sumele decontate de stat și, implicit, să poată pregăti din timp serele și solariile pentru noul sezon de recoltă.

Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața de teren menționată și să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în sere și solarii.

Gerul din primăvară, motivul modificării

În cadrul Programului de guvernare 2017 – 2020, Capitolul ,,Politici agricole și de dezvoltare rurală”, este prevăzut Programul de susținere pentru produse deficitare, între care și acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spații protejate.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 a fost aprobată schema ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, beneficiarii,  condițiile de eligibilitate,  modul  de acordare a ajutorului de minimis, valoarea anuală totală a  acestuia, precum și modalitățile de verificare și control.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate.

Potrivit notei de fundamentare a HG 375/2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, în lunile martie – mai 2017 au avut loc fenomene meteorologice nefavorabile acestei culturi, în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea plantelor, și anume: îngheț târziu, temperaturi scăzute, sub 0º C pe o perioada continuă de 2 săptămâni, ninsori și strat de zăpadă consistent în unele județe ale țării. Totodată, aceste fenomene au implicat o nebulozitate accentuată, ceea ce a condus la o încetinire, chiar stagnare în dezvoltarea plantelor, cu efecte negative asupra polenizării și fructificării în spații protejate.

Pentru motivele menționate mai sus, apare necesitatea extinderii perioadei de valorificare a producției de tomate din spații protejate din ianuarie până la 15 iunie 2017, precum și crearea posibilității ca valorificarea producției să se facă în perioadele ianuarie – 15 iunie, inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

Nerealizarea unei astfel de modificări referitoare la perioada de valorificare va produce efecte negative asupra producătorilor, întrucât aceștia vor fi constatați ca fiind neeligibili în cadrul Programului de susținere a produsului tomate in spatii protejate, motivat de faptul că au vândut în afara perioadei eligibile.

Având în vedere creșterea cantităților de tomate autohtone ce se vor comercializa în perioada următoare în piețele agroalimentare și târguri, se impune individualizarea și recunoașterea producătorilor autohtoni de tomate din cadrul Programului de susținere a produsului tomate in spatii protejate. În acest sens, în vederea informării cât mai corecte a consumatorilor și creșterea credibilității produselor autohtone a fost necesară completarea actului normativ prin introducerea unor dispoziții privind identificarea producătorului ce se valorifică producția de tomate din cadrul Programului, în scopul confirmării autenticității produsului.

Se prevede ca suportarea cheltuielilor aferente identificării producătorilor beneficiari ai Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate să se realizeze din resursele financiare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul „Bunuri si servicii”.

 

Obligațiile producătorilor de roșii

Astfel, Guvernul a modificat aliniatul (2) al articolului 5 în sensul că valorificarea producției de tomate din cadrul Programului să se facă în perioadele ianuarie – 15 iunie, inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

  • Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, care vând tomatele în spații de vânzare precum piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante vor purta elemente de identificare.
  • Elementele de identificare și procedura de distribuire a acestora, precum și tipul cheltuielilor aferente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și vor fi distribuite prin Direcția Agricolă a Județului Ilfov.

Beneficiarii acestui sprijin financiar:

– producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, valabil până la data plății ajutorului de stat.

– producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,;

– producători agricoli persoane juridice.

 

Criterii de eligibilitate pentru producători

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

  1. a) să dețină o suprafață cultivată  cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu  o placa  indicator cu dimensiunile de  circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția  ,,Program susținere tomate, 2017, beneficiar numărul …………….,Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”.
  2. b) să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minim 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața prevăzută la litera a);
  3. c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul 2017.

 

DISTRIBUIȚI