Proiecte de sute de milioane de euro, blocate birocratic de patru ani

Consiliul Județean Ilfov acționează în instanță Ministerul Fondurilor Europene pentru blocarea unor proiecte esențiale în valoare de peste 300 de milioane de euro.

CJ Ilfov a înaintat, în 14 martie 2018, Ministerului Fondurilor Europene Contestația în procedură prealabilă acționării în judecată.

Președintele Consiliul Județean Ilfov, Marian Petrache, a precizat că de patru ani este așteptată avizarea documentației pentru accesarea fondurilor europene. „Din 2014, de când am pregătit master-planul pentru perioada 2014-2020, așteptăm acceptul pentru depunerea documentației pentru accesarea fondurilor europene. Am făcut deja 8 revizii, la cererea Ministerului Fondurilor Europene ca urmare a propunerilor JASPERS (entitatea Comisiei Europene care are atribuții în evaluarea și pregătirea proiectelor de infrastructură). Am vorbit și cu doamna ministru Rovana Plumb și i-am cerut să urgenteze procesul administrativ. Nu voi sta cu mâinile în sân să văd cum Ilfovul ar putea fi privat de 340 de milioane de euro, care reprezintă valoarea celui mai mare proiect de investiții din județul nostru. Peste 210. 000 de ilfoveni așteaptă ca noi să luptăm pentru dreptul lor de a trăi în condiții civilizate. Și asta vom face!”, a spus Marian Petrache.

Prin Contestația în procedură prealabilă acționării în judecată Consiliul Județean Ilfov a cerut emiterea de urgență a notei de aprobare a finanțării în conformitate cu prevederile pct. 4.1.2 din „Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor. Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”, precum și transmiterea de urgență a notificării pentru proiectul major către Comisia Europeană.

Potrivit dispozițiillor art. 4 lit. c din HG 398/2015, Ministerul Fondurilor Europene este Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). În această calitate, Ministerul Fondurilor Europene este singurul responsabil pentru procesul de evaluare, după cum rezultă din prevederile articolului 125 alin. 3 din Regulamentul Uniunii Europene 1303/2013.

Consiliul Județean Ilfov a mai realizat un proiect cu fonduri nerambursabile de circa 80 de milioane de euro, care a rezolvat problema apei pentru aproape 60.000 de ilfoveni și problema canalizării și a epurării apelor uzate pentru 65.500 de persoane.

 

Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare

În perioada 2011 – 2015, Operatorul Regional Apă Ilfov (SC APĂ CANAL ILFOV SA) a implementat proiectul de investiții Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Ilfov, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU.

  • Faza 1: Valoarea totală inițială a Contractului de Finanțare a fost de 76,4 milioane de Euro (fără TVA). Structura finanțării: 90,73% fonduri nerambursabile.
    Beneficiarii direcți sunt cetățenii reprezentați din 8 administrații publice locale: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domnești, Cernica și Brănești.

Indicatori proiect Faza 1

Extindere rețea apă – 183,96 km
Extindere aducțiune – 7,91 km
Reabilitare aducțiune – 3,37 km
Stații pompare noi – 4 buc
Stații pompare reabilitate – 4 buc
Foraje noi – 17 buc
Foraje reabilitate – 17 buc
Rezervoare apă noi – 6 unități
Rezervoare apă reabilitate – 6 unități
Stații de tratare noi – 2 unități
Stații de clorinare noi – 5 unități
Extindere rețea canalizare – 196,92 km
Extindere cond. refulare – 42,85 km
Reabilitare rețea canalizare – 2,27 km
Reabilitare cond. refulare – 0,21 km
Stații pompare ape uzate noi – 78 unități
Stații pompare ape uzate reabilitate – 4 unități
Stații de epurare > 10.000 l.e. – 3
Sistem SCADA (de monitorizare) – 6

  • Faza 2: Valoarea totală a proiectului fazat, finanțat în cadrul programului este de 3,7 milioane de Euro (fără TVA), având aceeași structură de finanțare ca și proiectul major: 90,73% fonduri nerambursabile. Acest proiect va fi finalizat la data de 30.06.2018.

Indicatori proiect Faza 2

Echipamente dotare laborator analize apă potabilă
Echipamente dotare laborator analize apă uzată
Stand verificare metrologică apometre
Utilaje, echipamente, aparate intervenție avarii
Autoutilitară (3,5 t; 6+1 locuri) transport personal și intervenții la avarii – 3 buc
Buldoexcavator – 3 buc
Autocurățitor combinat pentru canalizare 2,5 mc – 2 buc
Autocurățitor combinat pentru canalizare 10 mc – 2 buc
Unitate mobilă combinată pentru inspecția video și curățarea canalizării (CCTV) – 1 buc
Autospecială pentru curățarea conductelor de apă potabilă și apă uzată – 1 buc